Over niet al te lange tijd is uw medisch dossier over heel Europa in te zien.   Lees verder     Lees verder


Met het E-Call alarmsysteem, verplicht in te bouwen in personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen vanaf oktober 2015, bent u in uw auto overal traceerbaar.     Lees verder     Lees verder


Als u tijdens uw vakantie in Frankrijk een verkeersongeval veroorzaakt met letsel tot gevolg, dan kan Frankrijk middels een Europees Arrestatie- of Aanhoudingsbevel om uw uitlevering vragen. De Nederlandse overheid is dan verplicht u te arresteren en binnen 90 dagen uit te leveren aan Frankrijk.    Lees verder     Lees verder


De Europese Commissie heeft nog steeds niet definitief afgezien van het privatiseren van onze drinkwatervoorziening. De praktijk in andere landen heeft laten zien dat privatisering van uw eerste levensbehoefte leidt tot prijsverhogingen van wel 300%.    Lees verder     Lees verder     Lees verder


De EU houdt zich bezig met regelgeving over onderwerpen waarvan de zinnigheid door u ernstig wordt betwist.     Lees verder     Lees verder     Lees verder


In de EU is, in tegenstelling tot wat iedereen denkt, de doodstraf toegestaan. In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken, mag de overheid u doden.      Lees verder    Lees verder     Lees verder  


Het democratisch gehalte van de EU is bij lange na niet wat wij in Nederland gewend zijn.     Lees verder     Lees verder     Lees verder


Steeds vaker worden bankiers of aan grote zakenbanken gelieerde personen op belangrijke politieke EU-posities geplaatst. Dit geldt zelfs voor de functie van premier (Griekenland en Italië), een positie die normaal gesproken deels door u ingevuld wordt via (parlements-)verkiezingen.    Lees verder     Lees verder


Met ingang van 2017 bepaalt de EU welke politieke partijen door de EU erkend worden (en daarmee financiering krijgen). Een van de eisen is dat een partij de “Europese waarden” dient te onderschrijven. De EU-kritische partijen in Nederland zouden wel eens niet erkend kunnen worden.    Lees verder     Lees verder     Lees verder


De vrijheid van meningsuiting gaat fors worden ingeperkt. Als het aan de European Council on Tolerance and Reconciliation ligt, vieren uw kinderen binnenkort Sinterklaas zonder Zwarte Piet, mag u geen kritiek meer hebben op het Jodendom, het Christendom of de Islam, en worden reklames met schaars geklede vrouwen verboden.   Lees verder    Lees verder


De Europese Commissie wil de persvrijheid in de EU aan banden leggen. Uw favoriete columnist of journalist kan dan beboet, geschorst of ontslagen worden als hij of zij kritisch over de EU bericht.     Lees verder     Lees verder     Lees verder


De Europese Commissie wil multinationals toestemming geven om via een arbitragesysteem recht te spreken over overheden en burgers. Dat arbitragesysteem is aan niemand verantwoording verschuldigd. De onderhandelingen over dit verdrag zijn geheim.  Lees verder     Lees verder     Lees verder     Lees verder


Van Rompuy (“president” van de EU) wil dat alle landen op het Europese continent met uitzondering van Rusland onderdeel van de EU gaan worden, of u dat nou wil of niet. Poetin zal dit als een oorlogsverklaring aan Rusland beschouwen.    Lees verder     Lees verder


De invoering van de Euro in 2002 heeft in alle lidstaten, en zeker ook voor u, tot welvaartsverlies en vermindering van koopkracht geleidt.    Lees verder     Lees verder     Lees verder


In 2012/2013 hebben de Cypriotische burgers de tekorten bij hun banken moeten aanzuiveren middels een “bankbelasting” van tussen de 7 en 10% van hun banksaldo. Om dit in de toekomst te vermijden, is er een Bankenunie ingevoerd. Er is echter geen enkele reden om aan te nemen dat deze “oplossing” een volgende greep in uw portemonnee zal voorkomen.    Lees verder     Lees verder     Lees verder


De Europese Commissie overweegt momenteel om uw opgebouwde pensioen in te zetten ten behoeve van langetermijn-investeringen. De gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen beheren een pensioenpot met een waarde van circa 1.000 miljard Euro, veruit de grootste pensioenbuffer van Europa.    Lees verder     Lees verder     Lees verder     Lees verder


De Europese Commissie probeert al vanaf 2010 een Europese belastingheffing in te voeren. Met het overhevelen van belastingheffing naar de EU verliest Nederland volledig zeggenschap over de besteding van de eigen inkomsten. De meeste lidstaten zijn hier tot nog toe tegen geweest. De roep vanuit Brussel om u rechtstreeks belasting aan Brussel te laten betalen blijft echter tot op heden aanhouden, en versterkt zelfs.    Lees verder     Lees verder     Lees verder


Alle EU-ambtenaren hebben een meer dan riant salaris met daarop aanvullingen via allerlei toeslagen. Daarnaast betaalt men hierover beduidend minder belasting dan u. Ondanks pogingen van diverse EU-landen om die bezoldiging wat in te dammen, stemt het Europees Parlement steeds vóór de eigen portemonnee.      Lees verder    Lees verder   Lees verder


De Europese Unie heeft haar eigen begroting niet op orde. De Europese Rekenkamer heeft al 19 jaren haar goedkeuring aan de jaarlijkse begroting onthouden.     Lees verder     Lees verder     Lees verder  


Zwitserland, Noorwegen en IJsland zijn geen lid van de EU. In deze drie landen is er, in tegenstelling tot de landen die tot de EU behoren, geen sprake van een economische crisis. De landen zijn welvarend en er is weinig werkloosheid. Daarnaast hebben de inwoners van deze landen een grotere zeggenschap in de politieke besluitvorming dan u.    Lees verder     Lees verder     Lees verder 

 

 

 

Advertenties